Hãy biết nắm bắt cơ hội!

Nếu ai đó cho bạn một cơ hội tuyệt vời tuy nhiên bạn lại hoài nghi chính bản thân mình rằng liệu tôi có thể hoàn thành nó hay không?

Hãy nói “Yes” trước rồi học cách làm sau!RICHARD BRANSON